Etap 2Kalendarium

05.01.2015 r. – podpisanie kontraktu nr JRP/1/K/2015 na roboty budowlane dla zadania: ,,Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie”, realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”

01.12.2014 r. – podpisanie kontraktu nr JRP/7/K/2014 na roboty budowlane dla zadania: ,,Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisły” realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”

29.10.2014 r. – podpisanie umowy nr JRP/6/K/2014 na dostawę wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody, w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”

27.10.2014  r. – podpisanie umowy nr JRP/5/K/2014 na dostawę ładowarki kołowej do załadunku odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie, w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II;

16.10.2014 r.  – podpisanie kontraktu nr JRP/4/K/2014 na usługę Inżyniera Kontraktu, dla rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I i II”;

01.10.2014 r. – podpisanie umowy nr JRP/3/K/2014 na dostawę pojazdu specjalnego do inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II;

28.05.2014 r. – podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.

30.09.2013 r. – podpisanie umowy nr JRP/9/K/2013 na dostawę  samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji  dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”.

2.08.2013 – r.  – podpisanie kontraktu nr JRP/4/K/2013 na roboty budowlane dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry i Ciechomice”.

10.05.2013 r. – podpisanie kontraktu nr JRP/2/K/2013 na usługę Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.

30.04.2013 r.  – podpisanie kontraktu nr JRP/3/K/2013 na roboty budowlane dla zadania: „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części Płocka, poprzez likwidację oczyszczalni Góry i Radziwie, budowę przepompowni ścieków na osiedlu Radziwie wraz z przewodem tłocznym pod dnem rzeki Wisły zapewniającym odprowadzenie ścieków do oczyszczalni Maszewo”  realizowanego w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.

22.04.2013 r.  – podpisanie kontraktu nr JRP/1/K/2013 na prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.

23.01.2013 r.  – podpisanie umowy o dofinansowanie dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.

26.04.2012 r.  – powierzenie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) na mocy Uchwały Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” nr 43/1478/Z/2012 oraz powierzenie funkcji Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) na mocy Uchwały Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” nr 44/1479/Z/2012

25.04.2012 r.  – powołanie w ramach Jednostki Realizującej Projekt – Jednostki Realizującej Projekt II do realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II” na mocy Uchwały Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” nr 41/1476/Z/2012

08.09.2009 r. – podpisanie umowy nr JRP/6/Z/2009 na opracowanie kompletnego Studium Wykonalności wraz z aplikacją o dofinansowanie do Funduszu Spójności i uzyskaniem decyzji środowiskowych dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”