Etap 2PromocjaMediaMateriały filmowe

multi TV – emisja spotu reklamowego
w dniach 29.04.2015-08.05.2015

Telewizja Teletop – emisja spotu reklamowego
w dniach 26.06.2014-05.07.2014

Spotkanie z mieszkańcami 12.09.2013r.

Telewizja Teletop – emisja spotu reklamowego w dniach 03-12.10.2013