Etap 3Kalendarium

WAŻNE DATY

30.06.2015 r. – podpisanie umowy nr JRP/7/K/2015 na ,,Dostawę wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem recyklingu wody” w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III”

11.06.2015 r. – podpisanie umowy nr JRP/6/K/2015 na dostawę rur kielichowych oraz kształtek z żeliwa sferoidalnego dla zadania: „Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku” w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III”

23.04.2015 r. – podpisanie umowy nr JRP/4/K/2015 na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”;

23.04.2015 r. – podpisanie umowy nr JRP/5/K/2015 na roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową” dla rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”

07.04.2015 r. – podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”

10.03.2015 r. – podpisanie umowy nr JRP/3/K/2015 na prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”;

15.12.2014 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-069/14-00 dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”