Kontakt

„Wodociąi Płockie” Sp. z o.o.
ul. Harc. A. Gradowskiego 11
09-402 Płock

1. Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu MAO – Hanna Małgorzata Hermanowska (24) 364-42-14
2. Kierownik JRP (24) 364-42-23
3. Specjalista ds. administracyjnych (24) 364-42-23
4. Zespół ds. technicznych (24) 364-42-06
5. Zespół ds. technicznych (24) 364-42-23
6. Zespół ds. finansowo-księgowych (24) 364-42-35