01.03.2011 r.

Powołanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 7/RN/2011.