06.04.2011 r.

Powołanie zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 8/RN/2011.