12.02.2007 r.

Powołanie Jednostki Realizującej Projekt na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/213/RN/2007.