14.02.2011 r.

Podpisanie umowy nr JRP/1/K/2011 na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na ternie Miasta Płocka, etap I”.