18.02.2011 r.

Podpisanie umowy nr JRP/2/K/2011 na roboty budowlane dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej w Płocku”.