20.02.2015 r.

Podpisanie kontraktu nr JRP/2/K/2015 na roboty budowlane dla zadania: ,,Przebudowa przepompowni wody II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody”, realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I”.