22.07.2010 r.

Podpisanie w Ministerstwie środowiska potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.