22.12.2009 r.

Podpisanie kontraktu nr JRP/3/K/2009 na usługę Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie – etap I” realizowanego w ramach projektu Funduszu Spójności pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.