25.08.2010 r.

Podpisanie umowy nr JRP/2/K/2010 na prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.