29.04.2011 r.

Podpisanie umowy nr JRP/5/K/2011 na roboty budowlane dla zadania: „Budowa przepompowni ścieków P5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura w Płocku”.