29.08.2007 r.

Powołanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 19/230/RN/2007.