30.07.2008 r.

Podpisanie umowy nr JRP/3/Z/2008 na opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności wraz z aplikacją do Funduszu Spójności o dofinansowanie oraz uzyskaniem decyzji środowiskowych dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.