30.07.2012 r.

Podpisanie umowy emisyjnej na finansowanie wkładu własnego dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”.