31.08.2012 r.

Podpisanie umowy nr JRP/1/K/2012 na roboty budowlane dla zadania: „ III etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Maszewie – dostawa wraz z instalacją urządzeń dla suszarni osadu.