31.10.2015 r.

Zakończenie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Okres trwałości ww. projektu obowiązuje do 17.03.2021 r.