01.12.2014 r.

Podpisanie kontraktu nr JRP/7/K/2014 na roboty budowlane dla zadania: ,,Odbudowa i rozbudowa kolektora zrzutowego odprowadzającego ścieki z oczyszczalni w Maszewie do Wisły” realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”.