05.01.2015 r.

Podpisanie kontraktu nr JRP/1/K/2015 na roboty budowlane dla zadania: ,,Budowa stacji odbioru i magazynowania odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie”, realizowanego w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”.