08.09.2009 r.

Podpisanie umowy nr JRP/6/Z/2009 na opracowanie kompletnego Studium Wykonalności wraz z aplikacją o dofinansowanie do Funduszu Spójności i uzyskaniem decyzji środowiskowych dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”