10.05.2013 r.

Podpisanie kontraktu nr JRP/2/K/2013 na usługę Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.