16.10.2014 r.

Podpisanie kontraktu nr JRP/4/K/2014 na usługę Inżyniera Kontraktu, dla rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I i II”.