22.04.2013 r.

Podpisanie kontraktu nr JRP/1/K/2013 na prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II”.