25.04.2012 r.

Powołanie w ramach Jednostki Realizującej Projekt – Jednostki Realizującej Projekt II do realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II” na mocy Uchwały Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” nr 41/1476/Z/2012