26.04.2012 r.

Powierzenie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) na mocy Uchwały Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” nr 43/1478/Z/2012 oraz powierzenie funkcji Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) na mocy Uchwały Zarządu Spółki „Wodociągi Płockie” nr 44/1479/Z/2012