27.10.2014 r.

Podpisanie umowy nr JRP/5/K/2014 na dostawę ładowarki kołowej do załadunku odpadów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Maszewie, w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II.