30.09.2013 r.

Podpisanie umowy nr JRP/9/K/2013 na dostawę  samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji  dla projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II”.