10.03.2015 r.

Podpisanie umowy nr JRP/3/K/2015 na prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”.