11.06.2015 r.

Podpisanie umowy nr JRP/6/K/2015 na dostawę rur kielichowych oraz kształtek z żeliwa sferoidalnego dla zadania: „Modernizacja sieci wodociągowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Płocku” w ramach rozszerzenia Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III”.