15.12.2014 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-069/14-00 dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”.