23.04.2015 r.

Podpisanie umowy nr JRP/5/K/2015 na roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową” dla rozszerzenia Projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III”.