10 grudnia 2019 r.

Podpisanie umowy nr JRP/FS/4/K/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych C, D, G2 w Płocku”.