15 września 2023 r.

Zakończenie realizacji Projektu, czego potwierdzeniem jest akceptacja w dniu 15.09.2023 r. końcowego Wniosku o płatność oraz rozpoczęcie pięcioletniego okresu trwałości.