17 maja 2019 r.

podpisanie umowy nr JRP/FS/K/2/2019 na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej
w ul. Chełmińskiej i ul. Bałtyckiej w Płocku”
.