2 listopada 2020 r.

Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn.: „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów”.