2 września 2020 r.

Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku.
Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą – listopad 2020 r.