22 czerwca 2021 r.

Spółka ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa wodociągu DN450 przy Al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku”. Planowane otwarcie ofert – 23 lipca 2021 r.