22 października 2020 r.

Podpisanie umowy nr JRP/FS/K/2/2020 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego dla zadania: „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku”.