23 listopada 2021 r.

Podpisanie umowy nr JRP/FS/5/K/2021 na wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach realizowanego Projektu.