24 listopada 2020 r.

Podpisanie umowy nr JRP/FS/3/K/2020 na wykonanie zadania: „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku”.