24 sierpnia 2021 r.

Podpisanie umowy nr JRP/FS/2/K/2021 na wykonanie dla zadania pn.: „Budowa wodociągu DN450 przy Al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku”.