27 czerwca 2019 r.

Podpisanie umowy nr JRP/FS/3/K/2019 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych A, B, G1 w Płocku”.