27 kwietnia 2020 r.

Podpisanie umowy nr JRP/FS/K/1/2020 na wykonanie zadania pn. Przebudowa rurociągów wody surowej dn800 oraz dn500 z ujęcia wody powierzchniowej „Grabówka” metodą bezwykopową w Płocku”.