27 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa przepompowni „Andoria” przy ul. Mazowieckiej/Chełmińskiej

 

Planowane otwarcie ofert – w dniu 29 września 2021 r.