28 stycznia 2021 r.

Podpisanie umowy nr JRP/FS/1/K/2021 na usługę dla zadania: „Likwidacja lagun osadowych – etap I, polegający na opróżnieniu lagun nr 1 i nr 2 z osadów”.