29 lipca 2021 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku”

Planowane otwarcie ofert – w dniu 3 września 2021 r.