29 październik 2021r

Podpisanie umowy nr JRP/FS/4/K/2021 na wykonanie dla zadania pn.: „Przebudowa rurociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku”.