3 września 2021 r.

Unieważnienie  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa wodociągu magistralnego dn600 do osiedla „Podolszyce” metodą bezwykopową w Płocku”.